02 Apr 觀塘,牛頭角 兼職環保運作助理(店務/街站)
03 Apr 尖沙咀 兼職房務員(4小時)
05 Apr 紅磡,新蒲崗,將軍澳,元朗 綜兼職圖書館資料整理員
     


翠林綜合職業復康服務
輔助就業服務
「陽光路上」培訓計劃
Edutainment WORKSHOP
最新資訊